Bso, een eigen groep en ontwikkeling

 

Een veilige basis

Je kind is welkom in een eigen groep. Deze basisgroep vormt de veilige basis voor kinderen. En heeft 2 vaste pedagogisch medewerkers die er echt voor je kind zijn. Na schooltijd eten, drinken en kletsen we met elkaar onder leiding van de pedagogisch medewerkers. Maar al snel daarna zoeken de kinderen de ruimte uit waar ze willen spelen of deelnemen aan een activiteit. We werken dus met open deuren.

Vaste medewerkers op de groep

Een basisgroep bestaat uit maximaal 20 kinderen met 2 pedagogisch medewerkers. Deze getalsverhouding tussen gekwalificeerde pedagogisch medewerkers en aantal kinderen, de zgn. beroepskracht-kind-ratio, voldoet aan de normen zoals die in de “Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzaal” gesteld worden.

Aandacht voor je kind

Op de bso hebben kinderen met elkaar een leuke tijd. Maar we zorgen ook voor individuele aandacht. Dit begint al op het moment dat het kind van school wordt opgehaald: er is aandacht voor hoe het is gegaan op school, aandacht voor het knutselwerk dat het kind gemaakt heeft, aandacht voor het verhaal waar een kind mee komt etc.  

Ontwikkeling en welbevinden

De behoeften van kinderen zijn heel verschillend, om inzicht te krijgen in die verschillende behoeften is het volgen van ontwikkeling en welbevinden belangrijk. Door elke dag weer goed op het kind te letten krijgen wij inzicht in hoe het kind zich ontwikkelt en hoe het zich voelt in de bso. Meer over de ontwikkeling vind je in ons pedagogisch beleid. Of lees meer over het brede aanbod activiteiten waarmee je kind kennismaakt met nieuwe activiteiten, nieuwe vaardigheden leert en nieuwe interesses en talenten ontdekt.

Inrichting

Ruimte heeft invloed op het gedrag van de kinderen. Een goede ruimte nodigt uit tot samenspelen en communicatie. En biedt mogelijkheden om je terug te trekken. Kinderen denken mee over de inrichting. In de ruimtes is het materiaal zo opgesteld dat de kinderen kunnen pakken wat zij nodig hebben om te spelen.

Zo weet je kind weet waar hij of zij aan toe is

Voor de kinderen is het prettig te weten waar zij aan toe zijn. Daarom maken we in overleg met de kinderen groepsregels. Het meedenken vergroot de betrokkenheid van de kinderen.

Zelf doen

Zelfstandigheid en zelfredzaamheid is een belangrijk opvoedingsdoel voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Om kinderen te laten opgroeien tot zelfstandige mensen, stimuleren we je kind op hun eigen houtje dingen te ondernemen. Door situaties te creëren, waarin ze zonder tussenkomst van volwassenen met zelf gekozen zaken bezig kunnen zijn.

Kinderinspraak

Kinderinspraak helpt ons om goed aan te sluiten bij de behoeften en specifieke wensen van je kind en de groep. Kinderen denken en praten mee over o.a.:

  • de vakantieprogramma’s
  • de aanschaf van het speelgoed
  • het vieren van feesten
  • het voedingsaanbod
  • afspraken en regels
  • de inrichting van de groep

Lees meer over activiteiten en spelmateriaal op de bso

Activiteiten & BSO Experience      BSO FUN

Contact

Wagnerlaan 59
2151 GV Nieuw Vennep
023 567 20 20

Stuur een mail

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en schrijf je hier in voor de SKH nieuwsbrief.

Verstuur

 

Lees meer over ons pedagogisch beleid
Meer weten? Wij helpen je graag verder.
Neem contact op / Contact usPlan rondleiding / Book a tourSchrijf je kind in / Register your childDownload brochureBereken kosten / Calculate costs
Alle rechten voorbehouden aan SKH 2021  |  Created by Clic.nl