Wennen op het kinderdagverblijf

 

Intake gesprek: elkaar leren kennen

Als de plaatsing geregeld is nemen de pedagogisch medewerkers van de groep contact met je op voor een intakegesprek. Het doel van dit gesprek is wederzijdse kennismaking, veel informatie uitwisselen en afspraken maken over de wenperiode. De pedagogisch medewerker geeft informatie over SKH, het kinderdagverblijf, de groep en het pedagogisch handelen. Van de ouders ontvangen we graag alle belangrijke informatie over hun kind en de omstandigheden thuis, zodat we daar adequaat op in kunnen spelen.

 

Intake map

Er wordt gewerkt met de intakemap, die standaardformulieren bevat. Ouders kunnen die thuis invullen en op de eerste wendag weer meenemen. De overige informatie uit de map kan thuis bewaard worden.

 

De wenperiode

Vanaf het moment dat je kind 6 weken oud is kan hij of zij al terecht op het kinderdagverblijf. Dat is in het begin natuurlijk wel even wennen: aan de nieuwe situatie, de groep en de medewerkers. Het is wennen voor zowel het kind als voor de ouders. Een hartelijk welkom en een open communicatie zijn van groot belang bij het opbouwen van vertrouwen. Het afscheid nemen kan voor zowel kinderen als ouders moeilijk zijn. De pedagogisch medewerkers geven hierin ondersteuning en begeleiding.

 

Ieder kind heeft een eigen wenproces

Ieder kind is anders. Daarom is het belangrijk om flexibel om te gaan met het wenschema. Voor jonge baby’s kunnen de opvangtijden aangepast worden aan het dagritme van het kind. Het opbouwen van wederzijds vertrouwen staat in de hele wenperiode centraal.

 

De eerste wendagen

In de eerste wenperiode, die start na plaatsing, maken ouders en kind stap voor stap de overgang van thuis naar het kinderdagverblijf. In het intakegesprek wordt de wenperiode met de ouders besproken en beschikbaarheid van ouders of een vertrouwenspersoon gevraagd. In verband met het opbouwen van een vertrouwensband is het van belang dat de ouders zoveel mogelijk zelf brengen en halen. Voor kinderen die van een ander kinderdagverblijf of andere groep komen of voor kinderen die halve dagen komen wordt het wenschema eventueel aangepast.

 

De periode na de eerste wendagen

In de periode na de eerste wendagen kan het kind op de plaatsingsdagen tijdens de gewone openingstijden gebracht worden. Houd er wel rekening mee dat je kind in deze periode mogelijk nog tijd nodig heeft om helemaal vertrouwd te raken met de nieuwe omgeving. Indien nodig zullen de pedagogisch medewerkers afspraken maken om het wennen over wat langere tijd uit te smeren.

Contact

Wagnerlaan 59
2151 GV Nieuw-Vennep
023 567 20 20

Stuur een mail

Zwanger?

Gefeliciteerd! Bekijk hier wat wij straks voor je kunnen betekenen.

Klik hier

Lees meer over ons pedagogisch beleid
Kom je bij mij kijken?
Meer weten? Wij helpen je graag verder.
Rondleiding plannenInschrijvenStel een vraagBereken kosten
Alle rechten voorbehouden aan SKH 2022  |  Created by Clic.nl