Extra opvang aanvragen / Request additional days

Let op! Bij onvoldoende ruiluren ontvang je een factuur voor incidentele opvang. Voor studiedagen kan je geen ruiluren inzetten (wel als je het studiedagenpakket hebt).

Geen Bso-Studiedagenpakket, toch extra opvang in de kerstvakantie? Kies de gewenste dagen.  

Attention please! In case of insufficient exchange hours you will receive an invoice for occasional childcare. Exchange hours cannot be used for study days (unless you have the study days package).

No Bso Study Day Package, still extra care during the Christmas holidays? Select the desired day (s). 

Nog een dag toevoegen / add an other day

Alle rechten voorbehouden aan SKH 2022  |  Created by Clic.nl