Extra opvang aanvragen / Request additional days

Let op! Bij onvoldoende ruiluren ontvang je een factuur voor incidentele opvang. Voor studiedagen kunnen geen ruiluren ingezet worden (tenzij je het studiedagenpakket hebt).

Pay attention! In case of insufficient exchange hours you will receive an invoice for occasional childcare. No exchange hours can be used for study days (unless you have the study days package).

Nog een dag toevoegen / add an other day

Alle rechten voorbehouden aan SKH 2020  |  Created by Clic.nl