Extra opvang aanvragen / Request additional days

Let op! Bij onvoldoende ruiluren ontvang je een factuur voor incidentele opvang. Voor studiedagen kunnen geen ruiluren ingezet worden (tenzij je het studiedagenpakket hebt).

Tijdens de zomervakantie (van 4 juli tot 17 augustus) kan behandeling van je  ruilaanvraag langer duren.

Pay attention! In case of insufficient exchange hours you will receive an invoice for occasional childcare. No exchange hours can be used for study days (unless you have the study days package).

During the summer holidays (from July 4 to August 17), your exchange request can take longer to process.

Nog een dag toevoegen / add an other day

Alle rechten voorbehouden aan SKH 2020  |  Created by Clic.nl