Activiteiten, Piramide en Voorschoolse Educatie

 

We bieden gevarieerde activiteiten aan waarmee we de nieuwsgierigheid en fantasie van je peuter prikkelen en ze stimuleren om nieuwe ontdekkingen te doen. Alle ontwikkelingsgebieden komen aan bod. Peuters worden uitgedaagd en gestimuleerd om aan activiteiten mee te doen. De activiteiten sluiten aan bij de leeftijd, behoeften, interesse, ontwikkeling en belevingswereld van je kind.

 

Uitdagende activiteiten vanuit thema’s met Piramide

Kinderen ontdekken de wereld spelenderwijs. Vanuit Piramide bieden we je kind tot 4 jaar uitdagende activiteiten aan de hand van thema’s aan. Zo leren kinderen prettig om te gaan met elkaar, te groeien naar zelfstandigheid en vooral ook veel plezier te hebben in het spel.

 

Met Piramide geven we aandacht aan alle ontwikkelingsgebieden:

  • persoonlijkheidsontwikkeling
  • sociaal-emotionele ontwikkeling
  • motorische ontwikkeling
  • ontwikkeling van de waarneming
  • denkontwikkeling en ontwikkeling van het rekenen
  • taalontwikkeling en ontwikkeling van lezen en schrijven
  • oriëntatie op ruimte, tijd en wereldverkenning
  • kunstzinnige ontwikkeling

Piramide is gekoppeld aan Cito en heeft een doorgaande lijn naar het basisonderwijs.

 

Peuterplus-groep

De Peuterplus-groep is bedoeld voor kinderen die wel wat extra uitdaging of stimulans kunnen gebruiken en daar ook van genieten. Voor peuters uit de peutergroep, die soms echt "uitgespeeld" zijn op het kinderdagverblijf, biedt de Peuterplus-groep nieuwe uitdagingen. Vanuit de methode Piramide gebruiken we binnen de projecten speciale activiteiten voor pientere kinderen.

SKH heeft ervaring in het begeleiden van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. We beschikken over 3 tutoren Voorschoolse Educatie (VE), die opgeleid zijn tot pientere peuter-specialist. Zij observeren en signaleren pientere peuters op de groepen. Daarnaast begeleiden zij de teams en ouders om te zorgen voor een goede start in het basisonderwijs. Zij gebruiken hiervoor het signaleringsinstrument ‘Pientere peuters vanaf de eerste oogopslag’. Dit instrument is, speciaal voor de kinderopvang ontwikkeld door Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong. 

 


Voorschoolse Educatie (VE)

Voorschoolse Educatie (VE) is beschikbaar voor kinderen die een extra steuntje in de rug nodig hebben in hun ontwikkeling en het leren van de Nederlandse taal. We werken met een professioneel team van VE-tutoren. De tutoren zijn als ambulante begeleider bezig met de observatie, signalering en begeleiding van deze kinderen. 

Lees meer over het pedagogisch beleid

 

Spel- en ontwikkelingsmateriaal

Spelen is een basisbehoefte van kinderen, door te spelen leren ze en ontwikkelen zij zich. Het vrij kunnen spelen neemt in de pre-school/peuteropvang een belangrijke plaats in op het programma. Het speelgoed sluit aan bij het ontwikkelingsniveau en de belevingswereld van peuters.

 

Ons spelmateriaal:

• is kindvriendelijk en voldoet aan alle veiligheidseisen;

• ziet er aantrekkelijk uit en is duurzaam;

• is geschikt om met meerdere kinderen tegelijk mee te spelen;

• stimuleert de ontwikkeling van het kind en prikkelt de fantasie;

• is niet gewelddadig;

• is schoon en compleet.

 Ontwikkelingsmaterialen

 

Contact

Wagnerlaan 59
2151 GV Nieuw-Vennep
023 567 20 20

Stuur een mail

Zwanger?

Gefeliciteerd! Bekijk hier wat wij straks voor je kunnen betekenen.

Klik hier

Kom je bij mij kijken?
Meer weten? Wij helpen je graag verder.
Alle rechten voorbehouden aan SKH 2024  |  Created by Clic.nl