Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze Europese verordening geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie. Ons privacy statement is gebaseerd op de eisen die AVG stelt aan het gebruik van informatie die tot natuurlijke personen herleidbaar is.

In ons privacy statement leest u waarom wij uw persoonsgegevens verzamelen. Bijvoorbeeld als u een rondleiding aanvraagt of u inschrijft voor een opvangplek voor uw kind. Wij gaan volgens de richtlijnen met uw persoonsgegevens om. Ook beveiligen wij deze gegevens, zodat anderen uw gegevens niet kunnen zien. Als u een contact- of vragenformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard daarvan nodig is voor de beantwoording en afhandeling daarvan. Alleen wanneer de wet het eist, bewaren we uw gegevens. Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan anderen als dat van de wet of een rechter moet.

Lees meer over privacy