Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer

Taalcoaching in de klas door SKH

Alle kinderen moeten zich zo snel mogelijk veilig en vertrouwd voelen in de klas om zich verder te kunnen ontwikkelen. Daarom hebben de gemeente Haarlemmermeer en het VE- & Zorgteam van Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer (SKH) de handen ineengeslagen om scholen en kinderen hierin te ondersteunen.

Naast voorschoolse educatie aan ruim 300 kinderen (2-4 jaar) op onze 20 peuteropvanglocaties biedt SKH de mogelijkheid tot taalcoaching Jonge Kind in de groepen 1, 2 en 3 van basisscholen in de Haarlemmermeer. Onze Jonge Kind Specialisten helpen kinderen die net in Nederland zijn komen wonen om de regels en rituelen in de klas te begrijpen en helpen bij het begrijpen van de Nederlandse taal. Dit doen zij ook voor VE-kinderen die van de peuteropvang overgaan naar de basisschool en nog wat extra hulp nodig hebben.

De gerichte begeleiding van leerlingen middels taalcoaching Jonge Kind in de klas wordt sinds 2016 in de Haarlemmermeer uitgevoerd door SKH. Korte trajecten van taalcoaching Jonge Kind is een door de gemeente Haarlemmermeer gesubsidieerde dienst. Hierdoor zijn er geen kosten voor de school of voor de ouders. SKH biedt ook lange trajecten taalcoaching Jonge Kind als de ondersteuningsvraag dit nodig acht. Lange trajecten worden niet gesubsidieerd door de gemeente, maar door de schoolbesturen betaald.

Voor wie?

Onze Jonge Kind Specialisten zijn er voor alle leerlingen (4 - 7 jaar) die extra ondersteuning nodig hebben om een goede start te kunnen maken op de basisschool, bijvoorbeeld leerlingen die als nieuwkomer starten of leerlingen die met een extra ondersteuningsvraag gericht op een (dreigende) taalachterstand in het Nederlands de school instromen. Wij zijn er ook voor kinderen die eerder naar de kinderopvang gingen, maar niet of kort hebben deelgenomen aan de voorschoolse educatie (VE) en nog niet voldoende kunnen profiteren van het onderwijs zoals het nu geboden wordt.

Door wie?

De uitvoering van taalcoaching Jonge Kind wordt verzorgd door het team van SKH. Deze ambulante Jonge Kind Specialisten hebben een hbo-diploma pabo of een pedagogische achtergrond en zijn gespecialiseerd in het werken met jonge meertalige kinderen en/of kinderen die gerichte ontwikkelingsstimulans nodig hebben in de Nederlandse taal.

  • Onze VE-coaches bieden ondersteuning in voorschoolse educatie op de peuteropvanglocaties van SKH.
  • Onze Jonge Kind Specialisten bieden ondersteuning in taal in het onderwijs (taalcoaching Jonge Kind).

Het neveneffect van het inzetten van de Jonge Kind Specialisten op de scholen is zowel een directe doorgaande lijn op de begeleiding van de leerling als op de inhoudelijke samenwerking.

Aanpak

Gedurende 6-8 weken biedt één van onze Jonge Kind Specialisten gemiddeld 1,5 tot 2 uur per week ondersteuning in de klas. Uiteraard is het maatwerk en kan de taalcoaching Jonge Kind verkort of verlengd worden. De ondersteuning is erop gericht dat een leerling zich zo snel mogelijk veilig en vertrouwd voelt in de klas, zodat hij/zij zich verder kan gaan ontwikkelen. Mogelijke doelen zijn bijvoorbeeld het eigen maken van regels en rituelen in de klas, het begrijpen van het planbord, het om hulp kunnen vragen en het stimuleren van de sociaal-emotionele vaardigheden om aansluiting te vinden bij klasgenoten.

Soms wordt taalcoaching Jonge Kind voor een langere periode ingezet. De Jonge Kind Specialisten werken aansluitend aan het groepsprogramma van de leerkracht. De leerlingen worden in kleine groepjes (maximaal 3) of individueel begeleid, zowel binnen als buiten de klas. Langdurige taalcoaching Jonge Kind is een aanvullend aanbod van het woordenschatonderwijs dat door de leerkracht vormgegeven wordt. Het doel is de taalontwikkeling (actief, taalbegrip en woordenschat) gericht te stimuleren. Daarnaast worden er indien nodig specifieke doelen per leerling bepaald met als einddoel de leerling weer aan te kunnen laten sluiten bij het reguliere programma.

Doel

Het doel van taalcoaching Jonge Kind op school is:

  • De leerling voelt zich veilig in de klas, kent de rituelen en regels en bijbehorende taal om zich zelfredzaam te voelen.
  • De leerling kan zich goed redden in de omgang, het spel en in samenwerking met groepsgenoten.
  • De leerling kan zelfstandig profiteren van het (taal)onderwijs.
  • Het op gang brengen of verder stimuleren van het Nederlands.
  • De overgang van VE op de peuteropvang naar de start in het basisonderwijs wordt ondersteund.
  • Leerlingspecifieke doelen worden op maat gesteld in samenwerking met de leerkracht en de ouders.

Aanmelden?

Wil je als school gebruik maken van ons gesubsidieerde korte traject of van onze lange trajecten? Neem dan contact op met Patrizia Zottola (VE & Zorg Coördinator). Hierna volgt een oriënterend gesprek om de wensen en verwachtingen te bespreken. Daarnaast stellen we een plan van aanpak op.
tio@kinderopvanghaarlemmermeer.nl

Maak je als school al gebruik van taalcoaching Jonge Kind en wil je leerlingen aanmelden? Vul dan (als school) het aanmeldformulier, ondertekend door de ouders, in en mail het naar Patrizia Zottola (VE & Zorg Coördinator). Eén van onze coördinatoren neemt contact op met de school voor het matchen met een Jonge Kind Specialist en het inplannen van de begeleiding van de betreffende leerling.
tio@kinderopvanghaarlemmermeer.nl

Let op: aanvragen kunnen alleen worden gedaan door scholen en onze VE-coaches en Jonge Kind Specialisten. Onze specialisten (VE-coaches en Jonge Kind Specialisten) en de school bekijken welke kinderen gebaat zijn bij taalcoaching Jonge Kind. Ouders doen geen aanvragen.