Ontdekken, beleven,
ervaren, leren en
experimenteren.
Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer

Kind staat centraal

Met meer dan 50 jaar ervaring weten we bij SKH inmiddels alles over het bieden van kwalitatieve, pedagogisch verantwoorde kinderopvang. De kinderen staan centraal in ons werk, want daar doen we het allemaal voor. SKH is heeft een maatschappelijke functie in Haarlemmermeer. Wij bieden kinderdagopvang (0-4 jaar), peuteropvang met en zonder VVE (2-4 jaar), voorschoolse-, tussenschoolse- en buitenschoolse opvang (4-13 jaar).

Maatschappelijke organisatie

De meeste SKH-locaties zijn gevestigd in Hoofddorp en Nieuw-Vennep, maar ook in Lisserbroek, Rijsenhout, Zwanenburg, Badhoevedorp en Vijfhuizen zijn we te vinden. SKH heeft 9 kinderdagverblijven, 20 peuteropvanglocaties en 12 buitenschoolse opvanglocaties. We hebben een intensieve samenwerking met basisscholen in Haarlemmermeer, gericht op de doorgaande leerlijn en de ontwikkeling van integrale kindercentra (IKC’s). Altijd vanuit een sterk ontwikkelde, sociale en maatschappelijke betrokkenheid en zonder winstoogmerk.

Pedagogisch beleid van SKH

De kwaliteiten van onze opvang