Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer

De raad van toezicht waarborgt de governancecode voor de kinderopvang. Zij hebben hierin 3 taken:

  • het houden van toezicht op het gevoerde beleid
  • het fungeren als werkgever van de directeur-bestuurder
  • het fungeren als klankbord voor de directeur-bestuurder

De raad van toezicht houdt aan de hand van onder meer kwartaalrapportages toezicht op de financiële continuïteit, de kwaliteit van de dienstverlening en de ontwikkeling van SKH als organisatie.
De raad van toezicht van SKH bestaat uit 6 leden:

  • Raymond Kriekaard, voorzitter en lid auditcommissie
  • Marlies Prins, lid auditcommissie
  • Angelika Pelsink, lid renumeratiecommissie
  • Miriam Clercx, algemeen lid
  • Jeroen Rijlaarsdam, lid renumeratiecommissie
  • Priscilla Nooij, lid auditcommissie