Bso Mirakels in Floriande - Hoofddorp

Op de bso hebben kinderen met elkaar een leuke tijd op een vertrouwde plek. Je kind krijgt ook veel individuele aandacht. Op bso Mirakels in Hoofddorp-Floriande bieden we BSO FUN. BSO FUN is een fantastisch programma van activiteiten met wisselende thema’s. Steeds een ander thema betekent steeds weer nieuwe uitdagingen, activiteiten en pret. Door het brede aanbod maakt je kind kennis met nieuwe activiteiten, leert nieuwe vaardigheden en ontdekt nieuwe interesses en talenten.

ENGLISH

At the bso children have fun together in a familiar environment. Your child also receives a lot of personal attention. Bso Mirakels in Hoofddorp-Floriande offers BSO FUN. This is a great program with all kinds of activities within varying themes. New themes create new challenges, activities and fun. Due to this broad program your child becomes acquainted with new activities, learns new skills and discovers new talents. 

Community School

Samen met basisscholen Klavertje Vier en De Brandaris maakt Bso Mirakels onderdeel uit van de Community School. Met z’n drieën zijn we gevestigd in ‘In de Breedte’, ons gebouw in Floriande-Zuid. Een bruisende, veilige en uitdagende plek waar iedereen welkom is: we zijn er voor kinderen, ouders en de wijk. Binnen de Community School zijn we nog steeds onszelf, maar kunnen we kinderen meer bieden door opvang, school, thuis en vrije tijd met elkaar te verbinden.

De gang van school naar de buitenschoolse opvang verloopt heel soepel. Kinderen kunnen immers voor en na schooltijd binnen hetzelfde gebouw blijven voor hun BSO en hoeven geen drukke straten over te steken. Voor ons alle drie zijn talentontwikkeling, persoonsvorming, socialisatie en (wereld)burgerschapsvorming belangrijk. Samen bieden we een breed naschools activiteitenaanbod waarin kinderen de kans krijgen om bijvoorbeeld Chinees te leren, zich fysiek en mentaal te ontwikkelen in de Sportbso en zich creatief te uiten in muziek- en danslessen.

Zo voorzien we kinderen van 0 tot 13 jaar van een stevige en brede basis. Klaar voor de toekomst. Alleen ga je misschien sneller, op de Community School kom je verder.

ENGLISH

Together with primary schools Klavertje Vier and De Brandaris, Bso Miracles is part of the Community School. The three of us are located in 'In de Breedte', our building in Floriande-Zuid. A vibrant, safe and challenging place where everyone is welcome: we are there for children, parents and the neighbourhood. Within the Community School we are still ourselves, but we can offer children more by connecting care, school, home and leisure.

The transition from school to after school care runs very smoothly. After all, children can stay in the same building for their BSO before and after school and do not have to cross busy streets. For all three of us, talent and personal development, socialisation and (world) citizenship education are important. Together we offer a wide range of after-school activities in which children are given the opportunity to learn Chinese, for example, to develop physically and mentally in Sportbso and to express themselves creatively in music and dance classes.

In this way we provide children from 0 to 13 years old with a solid and broad basis. Ready for the future. Only maybe you go faster, at the Community School you move on.


 • We halen je kind uit school
  We pick up your child from school
 • Inpandige doorgang vanuit school naar de BSO
  Indoor passage from school to the after school care area
 • Leuke naschoolse activiteiten met BSO Fun: activiteiten met wisselende thema’s
  BSO Fun: activities with varying themes
 • Met goed doordacht pedagogisch beleid
  Well thougt out pedagogical policy
 • We spelen veel buiten
  We play outside a lot
 • Eigen moestuin
  We have our own vegetable garden
 • Samenwerking met basisscholen de Brandaris en Klavertje vier in de Community school
  Collaboration with primary schools de Brandaris and Klavertje vier within the community school
 • Kinderdagverblijf, peuteropvang en BSO onder één dak
  Day care center, pre-school and after school care all in the same building

 

Openingstijden

  VSO BSO Tijdens vakanties
Maandag Vanaf 7.30 uur Tot 18.00 uur 8.00 - 18.00 uur
Dinsdag Vanaf 7.30 uur Tot 18.00 uur 8.00 - 18.00 uur
Woensdag Vanaf 7.30 uur Tot 18.00 uur 8.00 - 18.00 uur
Donderdag Vanaf 7.30 uur Tot 18.00 uur 8.00 - 18.00 uur
Vrijdag Vanaf 7.30 uur Tot 18.00 uur 8.00 - 18.00 uur

 

Verlengde opvang mogelijk tot 18.30 uur

 

Bekijk hier de virtuele rondleiding:

 

Susan Stoffer Leidinggevende Mirakels
LRK registratie nummer: 217293050

Ontdek onze buitenschoolse opvang Mirakels

Ben je benieuwd naar onze opvang?
Wil je een rondleiding?
Of heb je een vraag?
023 567 20 22 E-mail
Kom snel
bij ons kijken
GO!
Monique (Customer Care)
Gertruud (Customer Care)
Alle rechten voorbehouden aan SKH 2022  |  Created by Clic.nl