Wat kost pre-school?

Bij inschrijving voor pre-school/peuteropvang wordt gekeken of je recht hebt op:

-       kinderopvangtoeslag
-       een gesubsidieerde peuteropvangplek

Dat wordt bepaald door je persoonlijke situatie zoals de samenstelling van je gezin en het inkomen. Hieronder leggen we uit wanneer je voor welke vergoeding in aanmerking komt. In vele gevallen vallen de netto-kosten van pre-school hierdoor mee.

What are the fees for pre-school?

When you register your child for pre-school, you may be entitled one of the following:

-      childcare benefit
-      a subsidised placement 

This is depending on your personal situation, such as your family composition and your income. In the following information we explain which is applicable for you under which terms. 

Wanneer heb je recht op kinderopvangtoeslag?

De kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. Dit wordt geregeld via een maandelijkse toeslag die wordt uitbetaald door de Belastingdienst. Je kunt deze aanvragen als je en je eventuele toeslagpartner allebei werken of één van beide een opleiding volgt of de kansen op werk vergroot door bijvoorbeeld een re-integratietraject via UWV of gemeente.

Heb je recht op kinderopvangtoeslag? Dan betaal je per 1 januari 2021 voor hele jaars opvang (52 weken) een bruto uurprijs van € 8,90 aan SKH en ontvang je een maandelijkse toeslag van de Belastingdienst. Voor contracten van 51-weken peuteropvang betaal je € 8,97 per uur (per 1 januari 2021). Bereken hier zelf je maandelijkse netto kosten.

Conditions for the childcare benefit:

Childcare benefit is a contribution towards the costs of childcare. This is arranged through a monthly payment done by the tax authorities. You can apply for a childcare benefit if you and your possible benefit partner have a job or follow a reintegration programme, a civic integration course or a training programme. Please check the website of the tax authorities for the additional conditions at Belastingdienst

If you are entitled to childcare allowance? Then you pay as of January 1, 2021 for all-year toddler care (52 weeks) the gross hourly rate of € 8,90 to SKH and you receive a monthly allowance from the tax authorities. For a 51-weeks contract you pay the gross hourly rate of € 8,97 (by January 2021). You can calculate your monthly nett costs here.

Wanneer heb je recht op een gemeentelijk gesubsidieerde peuteropvangplaats?

Voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag subsidieert gemeente Haarlemmermeer de pre-school/peuteropvang. De gemeente brengt een inkomensafhankelijke ouderbijdrage in rekening. Je dient dan wel aan te tonen dat je géén recht hebt op kinderopvangtoeslag. Met ingang van 1 januari 2020 bedraagt het aantal gesubsidieerde verplichte opvanguren 8 uren per week, dus 2 ochtenden van 4 uur bij gesubsidieerde opvang (GE). En 16 uur per week bij gesubsidieerde uren Voorschoolse Educatie (VE). Meer informatie hierover lees je op de website van gemeente Haarlemmermeer.

Conditions for a subsidised pre-school placement:

Municipality Haarlemmermeer subsidises pre-school for parents who are not entitled a childcare benefit. The municipality charges a parental contribution depending on your income. You have to be able to show that you are not entitled childcare benefit. As from 1 January 2020 the number of subsidized childcare hours mandatory is 8 hours per week (2 mornings of 4 hours) for subsidized childcare. And mandatory 16 hours per week (4 mornings of 4 hours) for subsidized hours of Voorschoolse Educatie (VE) (Preschool Education). You can find more information at the Haarlemmermeers municipality website.

Twee dagdelen verplicht bij een gesubsidieerde plaats

Per april 2017 bestaat een gesubsidieerde plaats uit 2 dagdelen peuteropvang. Het afnemen van 1 dagdeel per week is alleen mogelijk voor ouders met recht op kinderopvangtoeslag. Wil je meer dan 2 dagdelen? Dat kan, maar niet voor de gesubsidieerde prijs. Je betaalt dan het particuliere tarief.

Mandatory amount of two mornings for a subsidised placement

Since April 2017 a subsidised placement consists of two mornings pre-school. A placement for one morning is only possible for parents who are entitled a childcare benefit. It's possible to use more than 2 mornings, but only for the private fee.   

Ouderbijdrage 2021 voor een gesubsidieerde plaats:

 Ouderbijdrage 2021 voor gesubsidieerde peuteropvang

Let op:

Deze bedragen zijn de gemiddelde maandbedragen voor twee ochtenden pre-school/peuteropvang. U betaalt voor 40 weken per jaar, maar dat wordt omgerekend naar een gemiddeld maandbedrag, dat maandelijks (12 maanden per jaar) geïncasseerd wordt. Hierdoor betaalt u dus ook de maandbijdrage tijdens de zomervakantie. 

Komt je kind in aanmerking voor een Voorschoolse Educatie (VE)-plaats?

Krijgt je kind een indicatie voor extra ondersteuning in de vorm van Voorschoolse Educatie (VE)? Dan geldt bovenstaande voor de 1e en 2e ochtend. Ook bij een VE-indicatie dien je de route naar kinderopvangtoeslag of de gemeentelijk gesubsidieerde plaats te bewandelen. Voor de 3e en 4e ochtend vragen we een eigen bijdrage van € 24 per maand. De overige kosten worden bekostigd door gemeente Haarlemmermeer. Heb je geen recht op kinderopvangtoeslag in deze situatie, dan geldt de volgende ouderbijdrage:

Wat zijn de kosten van incidentele opvang?

Wilt u incidenteel een extra ochtend afnemen buiten de vaste dagen? Dan kunt u incidentele opvang aanvragen. Het tarief voor incidentele opvang per 1 januari 2021 is bij 40 weken € 37,48 per ochtend (4 uur) á € 9,37 per uur.
Bij een hele jaars contract (52 weken) van 5,5 uur per week is dat € 48,95 per ochtend (5,5 uur) á € 8,90 per uur. 
Bij een 51 weken contract van 5,5 uur per week is dat € 49,34 per ochtend (5,5 uur) á € 8,97 per uur.  

Snel handig zelf je kosten 2021 voor peuteropvang berekenen

Ga naar onze handige rekentool en zie voor welke pre-schoolvorm je in aanmerking komt en wat daarvan de kosten bedragen. De bedragen zijn ter indicatie. De kosten worden zowel bruto als netto (met kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst) weergegeven.

Quickly handy calculate your costs 2021 for pre-school

Go to our handy calculation tool and see which pre-school form you are eligible for and what the costs are. The amounts are indicative. The costs are shown both gross and net (with childcare allowance from the Tax Authorities).

Contact

Wagnerlaan 59
2151 GV Nieuw Vennep
023 567 20 20

Stuur een mail

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en schrijf je hier in voor de SKH nieuwsbrief.

Verstuur

 

Lees meer over ons pedagogisch beleid
Ben je benieuwd naar onze pre-school/peuteropvang?
Wil je een rondleiding?
Of heb je gewoon een vraag?
023 567 20 23 Email
Kom snel
bij ons kijken
GO!
Meer weten? Wij helpen je graag verder.
Alle rechten voorbehouden aan SKH 2021  |  Created by Clic.nl