Pedagogisch beleid SKH

 

Zo kijken wij naar kinderen

Kinderen worden geboren met mogelijkheden. Ze zijn de bouwers van zichzelf en willen uitgedaagd worden. We zijn ons bewust van de afhankelijkheid van kinderen, maar willen niet alles voor hen regelen en invullen. In onze visie ligt het accent op kinderen begeleiden en volgen op hun eigen weg. We willen adequaat reageren op wat het kind in een bepaalde fase nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen. Deze visie stimuleert kindgericht kijken en werken.

 

We zien bij kinderen wat hen aanspreekt en wat niet, waar ze aanleg voor hebben, of juist niet.

 • Het ene kind is op natuurlijke wijze vertrouwd met taal. Het houdt van praten, luisteren en boeken.
 • Wie kent niet een kind dat een kei is in bouwen en puzzelen?
 • Een ander kind kleurt en tekent graag en kan zich goed ruimtelijk oriënteren.
 • Er zijn kinderen die ritmisch en zingend door het leven gaan.
 • Dan zijn er de handige knutselaars, die vaak ook uitblinken in bewegen.
 • Op elke groep is wel een kind dat gek is op allerlei beestjes en ook al de verschillen kent.
 • Er zijn kinderen die al heel jong zeer op hun plaats zijn in een groep en erg houden van gezelschap.
 • Tot slot zijn er ook de kleine denkertjes, die eerst bij zichzelf te rade gaan, voor ze je vertellen wat ze van iets vinden.

 

Zo heeft elk kind een unieke combinatie in zich van in aanleg aanwezige talenten. Daarnaast heeft elk kind een eigen karakter en temperament. De beste manier om iets te leren is dan ook per kind verschillend. Spelen en leren gaan gemakkelijk en plezierig als de natuurlijke leerstijl niet belemmerd wordt. Spelend leren, leren spelen is onze visie.

 

Onze pedagogische basishouding

We praten vooral ‘met’ in plaats van ‘tegen’ kinderen:
 • Elk kind positieve en persoonlijke aandacht geven
 • De gevoelens van het kind herkennen en accepteren en daarop reageren met begrip
 • Op rustige, warme toon spreken en het kind daarbij aankijken
 • Goed kijken en luisteren naar het kind, daarbij aansluiten en nieuwe ervaringen toevoegen
 • Respect tonen voor de eigenheid en inbreng van het kind
 • Het goede voorbeeld geven.

 

Positieve begeleiding van je kind

 •  Het positieve gedrag van kinderen versterken door het zeggen van leuke dingen, prijzen en belonen
 •  Instructies en uitleg geven, aandacht voor wat wel mag
 •  Kinderen, die negatief gedrag dreigen te vertonen, ondersteunen; het gedrag vóór zijn
 •  Niet (altijd) reageren op negatief gedrag, om het af te zwakken
 •  Soms even apart zetten.

 

Zo kijken wij naar ontwikkeling

Naast de ontwikkeling van de persoonlijke talenten van de kinderen, bestaan er ook de algemene ontwikkelingsfasen. Elke ontwikkelingsperiode houdt als het ware een taak voor het kind in. Voorbeelden hiervan zijn leren praten of leren omgaan met conflicten. Het leren beheersen van dergelijke taken is belangrijk voor de latere ontwikkelingsfasen en het welbevinden van het kind. Elk kind ontwikkelt zich in zijn of haar eigen tempo. Om de ontwikkelingstaken te leren beheersen en de persoonlijke talenten te ontwikkelen is een liefdevolle en stimulerende omgeving nodig.

 

Dit bieden wij je kind bij het opvoeden

Onze belangrijkste taken ontlenen we aan de pedagogische doelen van Marianne Riksen.

We willen kinderen het volgende bieden:

 1. emotionele veiligheid
 2. ontwikkelen van persoonlijke competenties
 3. ontwikkelen van sociale competenties
 4. waarden en normen, cultuur

 

Voorschoolse Educatie (VE)

Voorschoolse Educatie (VE) is beschikbaar voor kinderen die een extra steuntje in de rug nodig hebben in hun ontwikkeling en het leren van de Nederlandse taal. We werken met een professioneel team van VE-tutoren. De tutoren zijn als ambulante begeleider bezig met de observatie, signalering en begeleiding van deze kinderen.

 

Peuteracademy: aandacht voor ‘pientere peuters’

Voor peuters met een ontwikkelingsvoorsprong, hebben we een speciaal programma genaamd Peuteracademy om ze uit te dagen met gerichte activiteiten. Deze methode is ontwikkeld door Grip op Talent. We constateerden dat pientere peuters meer nodig hebben om zich optimaal te ontwikkelen en weer huppelend naar de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf te gaan. Met een warme overdracht naar de basisschool kunnen ze daar vervolgens ook een vliegende start maken. Op 26 juni 2018 is de Peuteracademy van Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer officieel geopend in peuterspeelzaal 't Groene eiland in Hoofddorp door wethouder John Nederstigt. Daarmee is de eerste Peuteracademy van Haarlemmermeer een feit.

 

Wil je meer lezen over hoe wij werken aan deze pedagogische doelen?

Lees het complete Pedagogisch Beleidsplan.

Of vraag op de vestiging naar het vestigingsspecifieke pedagogisch werkplan.

 

 

Contact

Wagnerlaan 59
2151 GV Nieuw Vennep
023 567 20 20

Stuur een mail

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en schrijf je hier in voor de SKH nieuwsbrief.

Verstuur

 

Lees meer over ons pedagogisch beleid
Meer weten? Wij helpen je graag verder.
Neem contact opPlan rondleidingSchrijf je kind inDownload brochureBereken kosten
Alle rechten voorbehouden aan SKH 2018  |  Created by Clic.nl