Pedagogisch beleid SKH

 

Zo kijken wij naar kinderen

Kinderen worden geboren met mogelijkheden. Ze zijn de bouwers van zichzelf en willen uitgedaagd worden. We zijn ons bewust van de afhankelijkheid van kinderen, maar willen niet alles voor hen regelen en invullen. In onze visie ligt het accent op kinderen begeleiden en volgen op hun eigen weg. We willen adequaat reageren op wat het kind in een bepaalde fase nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen. Deze visie stimuleert kindgericht kijken en werken.

 

We zien wat kinderen aanspreekt en wat niet, waar ze aanleg voor hebben, of juist niet.

 • Het ene kind is op natuurlijke wijze vertrouwd met taal. Het houdt van praten, luisteren en boeken.
 • Wie kent niet een kind dat een kei is in bouwen en puzzelen?
 • Een ander kind kleurt en tekent graag en kan zich goed ruimtelijk oriënteren.
 • Er zijn kinderen die ritmisch en zingend door het leven gaan.
 • Dan zijn er de handige knutselaars, die vaak ook uitblinken in bewegen.
 • Op elke groep is wel een kind dat gek is op allerlei beestjes en ook al de verschillen kent.
 • Er zijn kinderen die al heel jong zeer op hun plaats zijn in een groep en erg houden van gezelschap.
 • Tot slot zijn er ook de kleine denkertjes, die eerst bij zichzelf te rade gaan, voor ze je vertellen wat ze van iets vinden.

 

Zo heeft elk kind een unieke combinatie in zich van in aanleg aanwezige talenten. Daarnaast heeft elk kind een eigen karakter en temperament. De beste manier om iets te leren is dan ook per kind verschillend. Spelen en leren gaan gemakkelijk en plezierig als de natuurlijke leerstijl niet belemmerd wordt. Spelend leren, leren spelen is onze visie.

 

Onze pedagogische basishouding

We praten vooral ‘met’ in plaats van ‘tegen’ kinderen:

 • Elk kind positieve en persoonlijke aandacht geven;
 • De gevoelens van het kind herkennen en accepteren en daarop reageren met begrip;
 • Op rustige, warme toon spreken en het kind daarbij aankijken;
 • Goed kijken en luisteren naar het kind, daarbij aansluiten en nieuwe ervaringen toevoegen;
 • Respect tonen voor de eigenheid en inbreng van het kind;
 • Het goede voorbeeld geven.

 

Positieve begeleiding van je kind

 •  Het positieve gedrag van kinderen versterken door het zeggen van leuke dingen, prijzen en belonen;
 •  Instructies en uitleg geven, aandacht voor wat wel mag;
 •  Kinderen, die negatief gedrag dreigen te vertonen, ondersteunen; het gedrag vóór zijn;
 •  Niet (altijd) reageren op negatief gedrag, om het af te zwakken;
 •  Soms even apart zetten.

 

Al onze pedagogisch medewerkers ontvangen ieder jaar begeleiding van onze pedagogisch coach. Zo zorgen we dat de pedagogische basishouding van een hoge kwaliteit blijft. Benieuwd naar het aantal uur dat hieraan op de locatie van je kind besteed wordt? Vraag hier gerust naar bij de leidinggevende.

 

Zo kijken wij naar ontwikkeling

Naast de ontwikkeling van de persoonlijke talenten van de kinderen, bestaan er ook de algemene ontwikkelingsfasen. Elke ontwikkelingsperiode houdt als het ware een taak voor het kind in. Voorbeelden hiervan zijn leren praten of leren omgaan met conflicten. Het leren beheersen van dergelijke taken is belangrijk voor de latere ontwikkelingsfasen en het welbevinden van het kind. Elk kind ontwikkelt zich in zijn of haar eigen tempo. Om de ontwikkelingstaken te leren beheersen en de persoonlijke talenten te ontwikkelen is een liefdevolle en stimulerende omgeving nodig.

 

Dit bieden wij je kind bij het opvoeden

Onze belangrijkste taken ontlenen we aan de pedagogische doelen van Marianne Riksen.

We willen kinderen het volgende bieden:

 1. emotionele veiligheid
 2. ontwikkelen van persoonlijke competenties
 3. ontwikkelen van sociale competenties
 4. waarden en normen, cultuur

 

Voorschoolse Educatie (VE)

Voorschoolse Educatie (VE) is beschikbaar voor kinderen die een extra steuntje in de rug nodig hebben in hun ontwikkeling en het leren van de Nederlandse taal. We werken met een professioneel team van VE-tutoren. De tutoren zijn als ambulante begeleider bezig met de observatie, signalering en begeleiding van deze kinderen.

 

Peuteracademy: aandacht voor ‘pientere peuters’

Voor peuters met een ontwikkelingsvoorsprong heeft SKH een speciaal programma genaamd 'pientere peuters' voorheen genoemd Peuteracademy, om peuters uit te dagen met gerichte activiteiten. Deze methode is ontwikkeld door Grip op Talent. We constateerden dat pientere peuters meer nodig hebben om zich optimaal te ontwikkelen en weer huppelend naar de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf te gaan. Met een warme overdracht naar de basisschool kunnen ze daar vervolgens ook een vliegende start maken. Op 26 juni 2018 is de Peuteracademy van Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer officieel geopend in peuterspeelzaal 't Groene eiland in Hoofddorp door wethouder John Nederstigt.

 

Gespecialiseerde tutoren

Bij SKH werken we met gespecialiseerde tutoren die pientere peuters (kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong) signaleren. En een groot deel van de pedagogisch medewerkers is geschoold in de basistraining Pientere Peuters. Binnen onze Piramide-methode voor voorschoolse educatie werken we op alle locaties met verschillende niveaus, ook wel differentie genaamd. Dat doen we in de grote kring en in de kleine groep waarin er gerichte activiteiten binnen het thema worden aangeboden. Kinderen met een op dat moment (dreigende) achterstand, kinderen die zich op dat moment gemiddeld ontwikkelen en pientere peuters worden op hun eigen niveau gericht begeleid en uitgedaagd. Door bijvoorbeeld in kleine groepjes interactief voor te lezen, samen de praatplaat van het thema te bekijken, werken met ontwikkelingsmateriaal zoals categoriseer/sorteerspelletjes of activiteiten met de grote dobbelsteen. Dit laatste is bij veel kinderen favoriet. Kinderen die hier toch onvoldoende van profiteren en voor wie het welzijn (prettig voelen in de groep) in het geding is, houden we extra in de gaten. Zij kunnen geobserveerd worden door de zorgcoördinator voorschoolse educatie of (als het gaat om een kind met een vermoedelijke voorsprong) door een van onze gespecialiseerde Pientere Peuter-tutoren. Natuurlijk altijd na zorgvuldige afstemming met de ouders. De tutoren of de zorgcoördinator voorschoolse educatie maken dan samen met ouders en het team een begeleidingsplan op de groep eventueel in combinatie met plaatsing op de Peuteracademy. Het is dus niet altijd nodig om kinderen over te plaatsen naar de Peuteracademy, omdat al onze peuterspeelzalen en kinderdagverblijven met Piramide werken en kunnen beschikken over extra ondersteuning.

Wil je meer lezen over hoe wij werken aan deze pedagogische doelen? Vraag dan op de locatie van je kind(eren) het vestigingsspecifieke pedagogisch werkplan. Of vraag het pedagogisch beleidsplan op via ons Customer Care team.

 

 

Contact

Wagnerlaan 59
2151 GV Nieuw-Vennep
023 567 20 20

Stuur een mail

Zwanger?

Gefeliciteerd! Bekijk hier wat wij straks voor je kunnen betekenen.

Klik hier

Kom je bij mij kijken?
Meer weten? Wij helpen je graag verder.
Alle rechten voorbehouden aan SKH 2024  |  Created by Clic.nl