Klacht of signaal

 

Een klacht of signaal? Laat het ons weten!

Ondanks onze inzet kan het gebeuren dat je een klacht hebt over de opvang van je kind of de dienstverlening van SKH in het algemeen. Wij doen er alles aan om je klacht op te lossen. Het kan ook zijn dat je een signaal wilt afgeven. Een klacht of signaal geeft ons een kans om onze dienstverlening te verbeteren.

 

Interne behandeling van een klacht of signaal 

Je kunt de volgende stappen nemen:

Het kan gebeuren dat je deze mogelijkheid niet wilt benutten of dat je niet tevreden bent met de geboden oplossing of de gegeven informatie. De klacht kan dan ook rechtstreeks met de leidinggevende van de vestiging of met de directie van de SKH besproken worden. Op de vestigingspagina kan je doorklikken naar het emailadres van de leidinggevende. Zo kan de leidinggevende of de directie bemiddelen en/of stappen ondernemen om de klacht op te lossen. De klachten kunnen betrekking hebben op:

  • Een gedraging van (één van de medewerkers van) SKH;
  • De overeenkomst tussen SKH en de ouder.

 

 

Externe behandeling van een klacht

  •  Indien interne klachtafhandeling niet leidt tot een bevredigende oplossing of uitkomst, heb je de mogelijkheid je te wenden tot de Geschillencommissie.
  • Je kunt je rechtstreeks wenden tot de Geschillencommissie indien er redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat jij onder de gegeven omstandigheden een klacht bij SKH indient.
  • Ook als de klacht niet binnen zes weken tot afhandeling heeft geleid, kan de klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie.
  • De klacht dient binnen 12 maanden, na het ontstaan van de klacht bij SKH, ingediend te worden bij de Geschillencommissie.

 

Klachtenjaarverslag

Jaarlijks maakt de leidinggevende een klachtenjaarverslag. Hierin staan de interne klachten beschreven die in het afgelopen kalenderjaar op de vestiging zijn behandeld.

Het klachtenjaarverslag wordt besproken met het team en de oudercommissie. Tevens wordt voor 1 juni het verslag verstuurd naar de toezichthouder. Ouders kunnen het klachtenjaarverslag, van de eigen vestiging, inzien bij de leidinggevende.

 

Meer informatie

Klik op de link om meer te lezen over de klachtenprocedure.

Klik op de link om meer te lezen over de geschillencommissie in de kinderopvang.

 

Contact

Wagnerlaan 59
2151 GV Nieuw-Vennep
023 567 20 20

Stuur een mail

Zwanger?

Gefeliciteerd! Bekijk hier wat wij straks voor je kunnen betekenen.

Klik hier

Kom je bij mij kijken?
Alle rechten voorbehouden aan SKH 2024  |  Created by Clic.nl