Klacht of signaal

 

Heeft u een klacht of signaal? Laat het ons weten!

Ondanks onze inzet en professionaliteit kan het gebeuren dat u een klacht heeft over de opvang van uw kind of de dienstverlening van SKH in het algemeen. Wij zullen er alles aan doen om uw klacht op te lossen en uw vertrouwen te behouden. Het kan ook zijn dat u een signaal wilt afgeven. Een klacht of signaal kunnen aanleiding zijn onze dienstverlening te verbeteren.

 

Interne behandeling van een klacht of signaal 

De volgende stappen kunnen genomen worden:

Het kan gebeuren dat u deze mogelijkheid niet wilt benutten of dat u niet tevreden bent met de geboden oplossing of de gegeven informatie. De klacht kan dan ook rechtstreeks met de leidinggevende van de vestiging of met de directie van de SKH besproken worden. Op de vestigingspagina kunt u doorklikken naar het emailadres van de leidinggevende. Desgewenst kan de leidinggevende of de directie bemiddelen en/of stappen ondernemen om de klacht op te lossen. De klachten kunnen betrekking hebben op:

  • Een gedraging van  de houder of bij  de houder werkzame personen jegens een ouder of kind.
  • de overeenkomst tussen de houder en de ouder

 

 

Externe behandeling van een klacht

  •  Indien interne klachtafhandeling niet leidt tot een bevredigende oplossing of uitkomst, heeft de ouder de mogelijkheid zich te wenden tot de  Geschillencommissie.
  •  De ouder kan zich rechtstreeks wenden tot de Geschillencommissie indien van de ouder redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij onder de  gegeven omstandigheden een klacht bij de houder indient.
  •  Ook als de klacht niet binnen zes weken tot afhandeling heeft geleid, kan de klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie.
  •  De klacht dient binnen 12 maanden, na het ontstaan van de klacht bij SKH, ingediend te worden bij de Geschillencommissie.

 

Klachtenjaarverslag

Jaarlijks maakt de leidinggevende een klachtenjaarverslag. Hierin staan de interne klachten beschreven die in het afgelopen kalenderjaar op de vestiging zijn behandeld.

Het klachtenjaarverslag wordt besproken met het team en de oudercommissie. Tevens wordt voor 1 juni het verslag verstuurd naar de toezichthouder.
Ouders kunnen het klachtenjaarverslag, van de eigen vestiging, inzien bij de leidinggevende.

 

Wilt u meer weten over de klachtenprocedure klik dan hier.

Wilt u meer weten over hoe de geschillencommissie werkt klik dan hier

 

Contact

Wagnerlaan 59
2151 GV Nieuw Vennep
023 567 20 20

Stuur een mail

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en schrijf je hier in voor de SKH nieuwsbrief.

Verstuur

 

Lees meer over ons pedagogisch beleid
Alle rechten voorbehouden aan SKH 2019  |  Created by Clic.nl