Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

 

SKH werkt aan de hand van de Meldcode. Zij stelt zichzelf tot doel zo veel mogelijk kinderen die getuigen zijn van kindermishandeling en/ of huiselijk geweld te signaleren en de ouders/ het netwerk hierin actief te ondersteunen dan wel naar de juiste zorgpartners door te verwijzen.

Uit de zorgregistraties is gebleken dat er te weinig zorgprocessen volgens de meldcode geregistreerd dan wel gelopen zijn. Daarnaast geven de medewerkers in de trainingen aan dat zij zich onvoldoende ondersteund voelen door hun leidinggevende in het uitvoeren van de meldcode.

Binnen de SKH worden daardoor veel meldcode stap 1-2-3 casussen opgepakt in de zorgstructuur en niet als meldcode proces geregistreerd. Dit is niet zuiver.

De medewerkers krijgen jaarlijks herhalingstrainingen in de meldcode waarin het observeren en signaleren centraal staat. In deze trainingen komt naar voren dat in stap 1 het stellen van de juiste vragen om de signalen zonder aannames goed in beeld te krijgen lastig is. Daarnaast is het navragen bij de ouders een struikelblok. Tenslotte geven de pmers aan niet snel genoeg de ondersteuning te krijgen van de leidinggevenden. 

In 2016 is de tweede aandachtsfunctionaris opgeleid.

Lees meer over de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Contact

Wagnerlaan 59
2151 GV Nieuw Vennep
023 567 20 20

Stuur een mail

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en schrijf je hier in voor de SKH nieuwsbrief.

Verstuur

 

Lees meer over ons pedagogisch beleid
Alle rechten voorbehouden aan SKH 2019  |  Created by Clic.nl