SKH erkend leerbedrijf

 

Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer (SKH) is door Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkend als leerbedrijf. Onze belangrijkste reden om leerlingen te begeleiden is om zorg te dragen voor goed geschoold personeel in de kinderopvang. We hebben daarom een praktijkopleider in dienst, die zowel de leerlingen als de pedagogisch medewerkers begeleidt tijdens de stage(s) en daarvoor regelmatig langs komt op de locatie. De dagelijkse begeleiding van de leerling ligt in handen van een gekwalificeerde pedagogisch medewerker op de groep, die daarvoor een training stagebegeleiding kan volgen.

Samenwerking met NOVA College Hoofddorp

We hebben een convenant gesloten met het NOVA College, om ook rechtstreeks invloed uit te kunnen oefenen op en een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de opleiding. Voor studenten van het NOVA-college is het bij SKH mogelijk om naast een stage op een kinderdagverblijf ook de combinatie bso en peuterspeelzaal te doen.

Welke stageplaatsen bieden wij?

Jaarlijks bieden wij ongeveer 8 stageplaatsen aan studenten van de Beroepsopleidende Leerweg (BOL) van de opleiding Pedagogisch Medewerker op niveau 3 of 4.
Daarnaast heeft SKH studenten in dienst die de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) volgen van de opleiding Pedagogisch Medewerker op niveau 4.
Wij bieden studenten van het VMBO en van verschillende middelbare scholen de mogelijkheid kennis te maken met het werken in de kinderopvang. Dit doen wij door hen snuffel- en/of maatschappelijke stages aan te bieden.

Inzetbaarheid van BBL-studenten

Een nieuwe BBL-student werkt de eerste 3 maanden als boventallige leerling op de groep. In deze 3 maanden krijg je als student de kans om te wennen aan het werken én leren en om kennis te maken met de groep en SKH.

Na deze drie maanden wordt er gekeken naar je kwaliteiten en vaardigheden. In overleg met de werkbegeleider op de groep en de praktijkopleider vanuit SKH kan je (bij gebleken geschiktheid) worden ingezet als invaller op de groep waar je stage loopt. Je werkt altijd samen met een vaste pedagogisch medewerker van de groep. Tijdens de drie wekelijkse begeleidingsgesprekken wordt je functioneren geëvalueerd met je werkbegeleider.

Je begeleiding wordt ook dan voortgezet door de praktijkopleider. Verder krijg je twee maal per jaar een opleidingsfunctioneringsgesprek met onze praktijkopleider. Voor informatie neem contact op met onze praktijkopleider Clara Bos via C.Bos@kinderopvanghaarlemmermeer.nl.

Klik hier voor actuele vacatures

 

Contact

Wagnerlaan 59
2151 GV Nieuw-Vennep
023 567 20 20

Stuur een mail

Zwanger?

Gefeliciteerd! Bekijk hier wat wij straks voor je kunnen betekenen.

Klik hier

Kom je bij mij kijken?
Alle rechten voorbehouden aan SKH 2024  |  Created by Clic.nl