Kinderdagverblijf Mirakels in Hoofddorp

Juist de eerste levensjaren zijn cruciaal voor de ontwikkeling van je kind. Ontdekken, beleven, ervaren, leren en experimenteren staan centraal op ons kinderdagverblijf Mirakels in Hoofddorp-Floriande. Je kind heeft 2 vaste medewerkers die zorgen dat jouw kind zich snel vertrouwd voelt. Zij geven je kind zelfvertrouwen en dagen hem of haar uit om nieuwe dingen te proberen. Mirakels heeft een prachtige Baby-Sensi®-groep.

ENGLISH

Especially the first years in a childs life are crucial for the development of your child. Discovering, experiencing, learning and experimenting are important at our child care center Mirakels in Hoofddorp, Floriande. Two permanent employees make sure your child will get accustomed soon. They will give your child confidence and stimulate him/her to try new things. Child care center Mirakels has a wonderful Baby-Sensi® group and teams up with schools for the development of the community school. 

Community School

Samen met basisscholen Klavertje Vier en De Brandaris maakt kindercentrum Mirakels onderdeel uit van de Community School. Met z’n drieën zijn we gevestigd in ‘In de Breedte’, ons gebouw in Floriande-Zuid. Een bruisende, veilige en uitdagende plek waar iedereen welkom is: we zijn er voor kinderen, ouders en de wijk. Binnen de Community School zijn we nog steeds onszelf, maar kunnen we kinderen meer bieden door opvang, school, thuis en vrije tijd met elkaar te verbinden.

Zo voorzien we kinderen van 0 tot 13 jaar van een stevige en brede basis. Klaar voor de toekomst. Alleen ga je misschien sneller, op de Community School kom je verder.

ENGLISH

Together with primary schools Klavertje Vier and De Brandaris, child center Miracles is part of the Community School. The three of us are located in 'In de Breedte', our building in Floriande-Zuid. A vibrant, safe and challenging place where everyone is welcome: we are there for children, parents and the neighbourhood. Within the Community School we are still ourselves, but we can offer children more by connecting care, school, home and leisure.

In this way we provide children from 0 to 13 years old with a solid and broad basis. Ready for the future. Only maybe you go faster, at the Community School you move on.

     

 


 • Elke dag een gezonde warme lunch
  Hot meal included every day
 • Met eigen app over je kind
  Free app (parent portal)
 • Baby-Sensi®-groepen
  Baby-Sensi® groups
 • Met Voorschoolse Educatie (VE) programma Piramide
  Preschool education, Piramid program
 • Veel buiten spelen
  We play outside a lot
 • Gecertificeerd in gebarentaal
  Certified in sign language
 • Uitdagende activiteiten met wisselende thema’s
  Stimulating activities with varying themes
 • Samenwerking met basisscholen de Brandaris en Klavertje vier in de Community school
  Collaboration with primary schools de Brandaris and Klavertie vier within the community school
 • Met leesbevorderingsprogramma BoekStart in samenwerking met Bibliotheek Haarlemmermeer (met pedagogisch medewerkers als voorleescoördinatoren) 
  With reading promotion program BoekStart in collaboration with Library Haarlemmermeer (with pedagogical staff as reading coordinator)

 

Openingstijden

Maandag 7.30 - 18.00 uur
Dinsdag 7.30 - 18.00 uur
Woensdag 7.30 - 18.00 uur
Donderdag 7.30 - 18.00 uur
Vrijdag 7.30 - 18.00 uur

 

Verlengde opvang mogelijk tot 18.30 uur.

 

Bekijk hier de virtuele rondleiding:

Susan Stoffer Leidinggevende Mirakels

Ontdek ons kinderdagverblijf Mirakels

Ben je benieuwd naar onze opvang? Heb je een vraag?
023 567 20 21 E-mail
Kom snel
bij ons kijken
GO!
Anja (Customer Care)
Kim (Customer Care)
Alle rechten voorbehouden aan SKH 2021  |  Created by Clic.nl