Peuteropvang Mirakels Hoofddorp - Floriande

Peuters zijn zo nieuwsgierig dat ze leren als een speer. Op peuteropvang Mirakels ontvangen we je kind graag voor een leuke en leerzame ochtend. Je vindt onze opvang in de Community school in de wijk Floriande in Hoofddorp. In onze mooie, lichte en ruime lokalen bieden wij peuters alle mogelijkheden om op ontdekking te gaan. Spelenderwijs bereiden wij ze voor op de overstap naar groep 1, door middel van onder andere liedjes zingen, kringactiviteiten en knutselwerkjes. Interactief lezen is een belangrijk onderdeel van onze ochtenden. Het woord- en taalbegrip van peuters gaat hierdoor met sprongen vooruit. Ook staat vrij spelen dagelijks op het programma. Wist je dat peuters ook door vrij spelen veel leren? Ze leren diverse materialen kennen en ze leren kiezen, samen te spelen en te delen. Er is een fijne balans tussen vrij spelen en activiteiten uit het Piramide-programma, georganiseerd door de pedagogisch medewerkers.

Is jouw peuter ouder dan 3,5 jaar en heb je jouw kind ingeschreven bij basisschool Klavertje Vier of basisschool Brandaris?? Dan mag het één ochtend in de week meespelen in de kleuterklas van basisschool Klavertje Vier of basisschool Brandaris. Een pedagogisch medewerker van Mirakels is hierbij aanwezig, waardoor het veilig, vertrouwd én gezellig is. De overstap naar groep 1 op vierjarige leeftijd is best groot, maar deze peuter-kleuteractiviteit zorgt voor een zachte landing.

  

Groepen

Op peuteropvang Mirakels werken we met twee peutergroepen: Toverbos en Trekvogels. Beide groepen bestaan uit maximaal 16 peuters. Toverbos is een groep met vier uur opvang per dag, in alle schoolweken. Ook bieden wij hier Voorschoolse Educatie aan. Peuters met een (risico op) taalachterstand kunnen via de gemeente peuteropvang op deze groep aanvragen met behulp van een subsidie. Trekvogels is 5,5 uur per dag, in zowel de schoolweken als de vakantieweken.

 

Een ochtend op de peuteropvang

Trekvogels (5,5-uursopvang)

Vanaf 07.30 uur is je peuter welkom om bij ons te komen spelen en leren. We nemen afscheid van ouder(s)/verzorger(s) door bij te deur te zwaaien. Als alle kinderen binnen zijn zet de pedagogisch medewerker het Goedemorgen-liedje aan. Alle kinderen weten dat dit het teken is om in de kring te gaan zitten. Net als op de basisschool starten wij de dag ook in de kring. Met zijn allen tellen we hoeveel kinderen er aanwezig zijn. Zo komen de cijfers spelenderwijs dagelijks aan bod. In de kring vertelt de pedagogisch medewerker, aan de hand van dagritmekaarten, wat we die ochtend gaan doen. Vervolgens staat er vrij spelen op het programma, binnen of buiten op het plein, dat is afhankelijk van het weer.

Een vaste activiteit iedere ochtend is interactief voorlezen en daarna volgt altijd een tweede activiteit. Dat kan knutselen zijn, waarbij we bijvoorbeeld de motoriek of bewustwording van diverse materialen stimuleren. Het opruimliedje dat volgt is een teken voor de peuters om te gaan opruimen zodat we opnieuw in de kring kunnen gaan zitten. Dit keer om fruit te eten en wat te drinken. Na de laatste activiteit is het tijd om met zijn allen een broodje te eten aan tafel. En zo vliegt de ochtend voorbij. Vanaf 12.30 uur kunnen ouders/verzorgers hun kinderen weer ophalen.

Toverbos (4-uursopvang)

Vanaf 8.30 uur staan de pedagogisch medewerkers bij de deur om kinderen en ouders/verzorgers persoonlijk te verwelkomen. Bij binnenkomst staan er al materialen klaar, zodat kinderen samen met hun ouder/verzorger kunnen spelen tijdens het inloopkwartier. Het materiaal wisselt per thema, zodat er iedere keer weer iets nieuws te ontdekken is. Het Goedemorgen-liedje is het signaal om afscheid te nemen. Tot 11.30 uur is het programma gelijk met de Trekvogels. Wij eindigen de ochtend in de kring. We lezen dan nog even een boekje voor, zingen liedjes met elkaar of doen een spelletje. Zo leren de kinderen naar elkaar te luisteren en wordt hun woordenschat uitgebreid. We zingen tenslotte met elkaar het Dag, dag-liedje om de ochtend af te sluiten.


Het leukste aan peuteropvang Mirakels

  • De peuter-kleuteractiviteit waar de peuters veel van leren
  • De goede voorbereiding op de basisschool, omdat we zo nauw samenwerken met de basisscholen Klavertje Vier en de Brandaris
  • De leerzame activiteiten van het Piramide-programma

 

Openingstijden

  Trekvogels (52 weken per jaar) Toverbos (alleen tijdens schoolweken)
Maandag 7.30 - 13.00 uur 8.30 - 12.30 uur
Dinsdag 7.30 - 13.00 uur 8.30 - 12.30 uur
Woensdag 7.30 - 13.00 uur 8.30 - 12.30 uur
Donderdag 7.30 - 13.00 uur 8.30 - 12.30 uur
Vrijdag 7.30 - 13.00 uur 8.30 - 12.30 uur

 

Nieuwsgierig?

Maak een afspraak voor een rondleiding bij ons op locatie. Hier kun je ook al je vragen stellen die je hebt over onze opvang. Bekijk ook alvast onze virtuele rondleiding.

 

Hedwig Beutick Leidinggevende Mirakels
LRK registratie nummer: 289366975

Ontdek onze peuteropvang Mirakels

Ben je benieuwd naar onze opvang?
Wil je een rondleiding?
Of heb je gewoon een vraag?
023 567 20 20 E-mail
Kom snel
bij ons kijken
GO!
Monique (Customer Care)
Alle rechten voorbehouden aan SKH 2024  |  Created by Clic.nl