Spel- en ontwikkelingsmateriaal en activiteiten op het kinderdagverblijf

 

Spel- en ontwikkelingsmateriaal

Afgestemd op de verschillende ontwikkelingsgebieden (motorisch, sociaal-emotioneel, cognitief, muzikaal, taal, creativiteit, enz.) is er een basispakket speelgoed, dat regelmatig wordt aangevuld of vervangen.

 

Over ons speelgoed

• Het is kindvriendelijk en voldoet aan alle veiligheidseisen,

• Het ziet er aantrekkelijk uit en is duurzaam,

• Het stimuleert de ontwikkeling van het kind en prikkelt de fantasie,

• Het roept geen associaties op met oorlog of geweld,

• Het is schoon en compleet.

 

Ander spel- en ontwikkelingsmateriaal

Daarnaast wordt er vaak met zand en water gespeeld, wat belangrijk is voor de zintuiglijke ontwikkeling. Voor de creatieve ontwikkeling wordt gebruik gemaakt van klei, verf, potloden, krijtjes, papier, karton, schaartjes, en dergelijke.

Muziek

Muziek op de groep is er ten behoeve van de kinderen, dat betekent dat er met muziekinstrumentjes gespeeld kan worden, dat er regelmatig muziek gedraaid wordt, dat er dagelijks liedjes worden gezongen en dat er regelmatig wordt gedanst.

Lezen en voorlezen

Voor de taal- en spraakontwikkeling  zijn er boekjes die de kinderen zelf kunnen “lezen”. En er wordt veel voorgelezen. Vooral interactief voorlezen vinden we erg belangrijk.

Zelf kiezen

Kinderen kunnen zelf hun keuzes maken, wat ze doen en hoe ze het doen. Voor de peuters is er een indeling in herkenbare hoeken, zoals onder andere een poppenhoek of bouwhoek. Dit geeft structuur en duidelijke keuzemogelijkheden voor je kind. Deze inrichting bevordert zelfstandigheid. Ze kunnen zo veel mogelijk zelf iets pakken of opruimen. Er is een goede balans tussen veiligheid en uitdaging.

Plezier en uitdaging voor elk kind

Ons brede activiteitenaanbod houdt rekening met de eigenheid en voorkeuren van elk kind. De kinderen hoeven bijvoorbeeld bij het knutselen niet allemaal precies hetzelfde te maken; het gaat om het plezier en de uitdaging van het knutselen. De kinderen worden als individuen gezien en zo benaderd, óók bij groepsactiviteiten.

Aandacht voor “ik en wij”

Zo wordt in het ochtendritueel (groepsactiviteit) elk kind afzonderlijk (individu) begroet, en bij het zingen van liedjes (groepsactiviteit) mogen de kinderen om de beurt (individu) een liedje uitkiezen. De pedagogisch medewerker nodigt de kinderen ook uit om mee te doen aan spelletjes en activiteiten die ze zelf niet zo snel kiezen. Door aan te moedigen en te prijzen worden kinderen uitgedaagd om nieuwe dingen te oefenen.

Uitdagende activiteiten vanuit thema’s met Piramide

Kinderen ontdekken de wereld spelenderwijs. Vanuit Piramide bieden we  je kind tot 4 jaar uitdagende activiteiten aan de hand van thema’s aan. Zo leren kinderen prettig om te gaan met elkaar, te groeien naar zelfstandigheid en vooral ook veel plezier te hebben in het spel.

Met behulp van Piramide geven we aandacht aan alle ontwikkelingsgebieden:

  • persoonlijkheidsontwikkeling
  • sociaal-emotionele ontwikkeling
  • motorische ontwikkeling
  • kunstzinnige ontwikkeling
  • ontwikkeling van de waarneming
  • denkontwikkeling en ontwikkeling van het rekenen
  • taalontwikkeling en ontwikkeling van lezen en schrijven
  • oriëntatie op ruimte, tijd en wereldverkenning

Piramide is gekoppeld aan Cito en heeft een doorgaande lijn naar het basisonderwijs. 

VE staat voor Voorschoolse Educatie

Voorschoolse Educatie (VE) is beschikbaar voor kinderen die een extra steuntje in de rug nodig hebben in hun ontwikkeling. We werken met een professioneel team van VE-tutoren. De tutoren zijn als ambulante begeleider bezig met de observatie, signalering en begeleiding van deze kinderen.

Aandacht voor ‘ Pientere Peuters’

Voor peuters met een ontwikkelingsvoorsprong, hebben we een programma om ze uit te dagen met gerichte activiteiten. Deze methode is ontwikkeld door Grip op Talent. We zijn hiermee gestart in 2014 omdat we constateerde dat deze voorlijke peuters dreigden vast te lopen in het reguliere aanbod op de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.

 

Hoe ziet de dag op de stamgroep eruit? En welk spel- en ontwikkelingsmateriaal is er? Lees verder op Spel- en ontwikkelingsmateriaal en activiteiten op het kinderdagverblijf.

Contact

Wagnerlaan 59
2151 GV Nieuw-Vennep
023 567 20 20

Stuur een mail

Zwanger?

Gefeliciteerd! Bekijk hier wat wij straks voor je kunnen betekenen.

Klik hier

Lees meer over ons pedagogisch beleid
Kom je bij mij kijken?
Meer weten? Wij helpen je graag verder.
Rondleiding plannenInschrijvenStel een vraagBereken kosten
Alle rechten voorbehouden aan SKH 2023  |  Created by Clic.nl